AVRASYA VETERİNER KLİNİĞİ

DOĞANCILAR CADDESİ NO:71/A ÜSKÜDAR /İSTANBUL TEL:0216 492 20 57

Köpeklerin parvoviral enfeksiyonu

KANLI ISHAL

Yavru köpeklerde (4-8 hafta) akut kalp zarları iltihabı, gençlerde (2-12 ay) kanamalı mide bağırsak lezyonları ve erişkinlerde genellikle hafif ishal ile seyreden bulaşıcı viral bir hastalıktır.

Semptomlar

Hastalığın klinik belirtileri hayvanı hastalığa yatkın kılan faktörlere (yaş, stres, çevre koşulları ve bakteri yel enfeksiyon) göre değişiklik gösterir. Bazı köpek ırkları (Rottweilers ve Doberman) hastalığa karşı daha duyarlıdır. Bazen hastalık hiç bir klinik semptom göstermeden gizli olarak seyredebilir.

İlk klinik belirtiler  kusma ve ishaldir,

ishal sulu ve kötü kokuludur. Rengi içerdiği kanmiktarına göre sarıdan kahverengiye kadar değişmektedir. 

Hasta köpeklerde halsizlik, depresyon ve salya akıntısı gözlenir. Hastalık ilerledikçe iştahsızlık gelişir.

 Ateş, bakderilerin işe karışması ve hayvanın yasına bağlı olarak değişmektedir. Yaşlı köpeklerde normal veya düşük olan ateş, yavru
köpeklerde 41 °C
' ye kadar yükselir. Hastalıkta kusma ve ishali izleyen (24 saat içinde) sıvı kaybı, özellikle yavru köpeklerin ölümüne neden
olur. Hastalarda 
ishale bağlı olarak metabolik asidozis şekillenir. Bazı köpeklerde öksürük ve göz kapaklarında  ödem gözlenebilir. kanda lenfosit ve notrofil sayısı artar

Enfeksiyon çoğunlukla şiddetli ishalle seyreder

Az oranda bazı  köpekler tedavi edilmeden 2 gün içinde iyileşir. Orta derecede etkilenmiş olanlarda semptomatik ve destekleyici bir tedavi  ile 3-5 günlük bir sürede iyileşirler. fakat  kusma ve kanlı bir ishalin varlığı durumun oldukça ciddi olduğunu gösterir

Sekiz haftalıktan küçük yavrularda kalp zarlarında iltihaplanma  ve ani kalp yetmezliği görülür. genelliklede çok ani şekilde ölümlerle sonuçlanır

Korunma

Hastalıktan korunmada, yavru köpeklerin hastalardan ayrılması ve özellikle enfekte köpeklerindışkıladıkları yerlerden uzak tutulmaları gerekir. Barınakların dezenfeksiyonunda sodyum hipokloritsolüsyonlarının kullanımı yarar sağlar.

Enfeksiyona karşı geliştirilmiş aşılar büyük önem kazanmıştır. Bu amaçla uygulanan homolog inaktif aşılar, enfeksiyonları kontrol altına alır.
Fakat, bu aşılar 
canine parvoviral miyokarditisten korunmada etkili değildir. Ayrıca felinepanleukopenia oluşturan virüs ile, CPV arasında benzerlik nedeniyle canlı FPL aşısınınkullanılması gerekir. Aynı zamanda yüksek titreli CPV antikoru taşıyan serumlar 1-2 mg/kgdozunda sağlıklı yavrulara uygulandığında pasif immuniteyi meydana getirir.

Yavrular annelerinden aldıkları maternal antikor titresine bağlı olarak 6-18 hafta ya da daha fazla süre aktif kalırlar. Yavruların % 25'i altı haftalık, % 40'ı dokuz haftalık, % 60'ı on üç haftalık %80'i onaltı haftalık, % 95 ve daha fazlası onsekiz haftalık olduklarında bağışıklık kazanırlar. Bir yavrunun antikor seviyesin! bilmeden pratik bir aşılama programı tavsiye etmek güçtür.

Irnmunojenik aşılar bazı yavrularda 16-18 hafta maternal antikorların bulunmasıdurumunda bağışıklık sağlamaz. Onun için MLV (Modified Live Virüs) aşıları inaktif CPVaşılarına tercihedilmelidir. Bundan dolayı her bir köpek yavrusunun muhtemel immunitesinimaksimuma çıkarabilmek için 6, 9, 12, 15 ve 18. haftalarda ve takiben yıllık olarak aşılanmalıdır. CPV enfeksiyonundan iyileşen köpekler hayat boyu bağışık kalırlar.